Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż sprzętu
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
przetargi
ogłoszenia przetargowe
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Archiwum ogłoszeń
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Zestawienie otwieranych ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016/2017
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2017
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

SEZON 2016- 2017

 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych i posiadanego w dyspozycji zaplecza sprzętowo- materiałowego odpowiedzialni są:

 

  • na szczeblu Zarządu Dróg Powiatowych :

      -  Zastępca Dyrektora Zarządu -  Janusz Mortas

      -  Główny Specjalista d/s Utrzymania Dróg    − Maria Stemplowska

     − na szczeblu Obwodów Drogowych – Kierownicy Obwodów, Majstrowie Obwodów

           tel.   59 822 25 49,  59 822 25 28, 59 822 25 29

 

Bezpośrednią akcję zimową prowadzą Obwody  Drogowe z siedzibami:

Obwód  Drogowy nr 1 w Bytowie, ul. Leśna 1; tel. 59 822 25 29

   Kierownik  Obwodu Janusz Szczepański tel. kom. 603 371 513

   Majster  Obwodu  Andrzej Stanisławczuk  tel. kom. 603 371 515

  dla dróg na terenie następujących baz:

−  w Bytowie – gminy  Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice,

    Tuchomie ( 4 piaskarki, 6 pługów odśnieżnych),

−  w Czarnej Dąbrówce − gminy Czarna Dąbrówka (1 piaskarka, 2 pługi odśnieżne),

−  w Kołczygłowach− gminy Kołczygłowy, częściowo Trzebielino, ( 1 piaskarka, 3 pługi  

     odśnieżne),

−  w  Lipnicy − gmina Lipnica, częściowo Miastko ( 1 piaskarka, 2 pługi odśnieżne),

−  w  Tuchomiu − gmina Tuchomie, częściowo Borzytuchom, Bytów, Lipnica i Miastko

    ( 2 piaskarki, 3 pługi odśnieżne),

-   Obwód  Drogowy nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 13; tel.  59 857 58 81

    p.o. Kierownika Obwodu  Andrzej Dwulit tel. kom. 605 693 928

    Majster  Obwodu Czesław Sznejkowski  tel. kom. 605 285 401

 dla dróg na terenie następujących baz:

   − w  Miastku − gmina Miastko i częściowo Trzebielino ( 2 piaskarki, 3 pługi odśnieżne),

 

Na terenie działania tutejszego Zarządu Dróg Powiatowych drogi będą utrzymywane w  IV, V i VI standardzie o łącznej długości 558,4km tj:

IV standard  o długości 286,8km - zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie mieszanką piaskowo –solną na spadkach powyżej 4%, skrzyżowaniach, przystankach autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd a odśnieżanie systemem interwencyjnym. Na jezdni może zalegać śnieg i języki śnieżne. Utrudnienia i przerwy w ruchu mogą występować do 8 godzin.

V standard  - o długości 257,7 km − zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie na spadkach powyżej 4%, skrzyżowaniach, przystankach autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd materiałami uszorstniającymi i sprzętem zwolnionym z IV standardu drogi odśnieżane są systemem interwencyjnym, sprzętem zwolnionym z IV standardu, o odśnieżanie systemem interwencyjnym, sprzętem zwolnionym z IV standardu po wystąpieniu utrudnień i przerw w ruchu. Dopuszcza się  odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu w miejscach występowania zasp z wykonaniem mijanek w odstępach 200 – 300 m. Przerwy w ruchu komunikacyjnym mogą występować do 24 godzin.

VI standard  - o długości 13,9 km − drogi odśnieżane są systemem interwencyjnym, sprzętem zwolnionym z IV i V standardu (przywrócenie przejezdności). Przerwy w ruchu komunikacyjnym mogą występować do 48 godzin.

Odśnieżanie uzupełniające polega  na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi. Stosuje się go w systemie interwencyjnym. Do usuwania wałów śnieżnych o wysokości do 0,8 m należy używać pługów średnich dwustronnych, a powyżej 0,8 m lub jeżeli w otoczeniu drogi zalega gruba warstwa śniegu, należy stosować maszyny typu: spycharki, ładowarki i równiarki.

Nie wolno pozostawić zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniach dróg z koleją oraz na innych krzyżujących się drogach.

Z zimowego utrzymania wyłączono 7,5km dróg. Są to drogi gruntowe oraz utwardzone o minimalnym znaczeniu komunikacyjnym.

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i przeciw gołoledziowego oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

Służba Drogowa będzie pracować stosownie do warunków jakie będą panować w danym dniu przeważnie w godz. 4 ÷ 15 00. W pozostałych godzinach kontakt telefoniczny z Kierownikami Obwodów Drogowych.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.(tj. z 2016r. Dz. U. poz. 250) 

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż

  nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości ( art.5 ust. 1pkt. 4).

 

Sporządził:

Maria Stemplowska

Bytów, dnia 31.10.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Maria Stemplowska
Udostępnił: Janusz Mortas (2016-11-08, godz. 14:06)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2016-11-08, godz. 14:05)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 976431