Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż sprzętu
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
przetargi
ogłoszenia przetargowe
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Archiwum ogłoszeń
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Zestawienie otwieranych ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016/2017
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2017
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino

 

Dyrektor

Marian Miazga

Z-ca Dyrektora

Janusz Mortas

Główny Księgowy

Sylwia Brovchenko

Główny specjalista ds. utrzymania dróg

Maria Stemplowska

Specjalista ds. zaplecza technicznego i BHP

Anna Jakubek

Specjalista ds. budowy dróg

Artur Wardyn

Specjalista ds. planowania i zamówień publicznych

Kamila Kwidzińska

Referent ds. administracji

i sekretariatu

Aneta Domaros

Specjalista ds. pracowniczych i księgowości 

Wiesława Wolska

Kierownik Obwodu Drogowego nr 1 

Aleksander Pradella

p.o. Kierownika Obwodu Drogowego nr 2 

Andrzej Dwulit

Pracownicy bieżącego utrzymania

22 osoby

Razem zatrudnionych

33 osoby

Sporządził:

Bytów, dnia 19.03.2018r.

Wiesława Wolska

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Wiesława Wolska
Udostępnił: Janusz Mortas (2004-12-21, godz. 10:09)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-03-19, godz. 09:48)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 976424