OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie

za rok 2014

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: